Вплив відкритих гірничих розробок на навколишнє середовище
7

РОЗДІЛ 2. Спеціальна частина

2.1. Вплив геологорозвідувальних робіт на природне середовище

 

 

Вплив геологорозвідувальних робіт на природне середовище показаний в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Забруднення навколишнього середовища при розвідці родовищ корисних копалин

Елемент біосфери

Характер впливу

Результат впливу

Повітряний басейн

Забруднення мінеральним  пилом, викиди в атмосферу газу при проведенні масових вибухів, при вантажно-розвантажувальних роботах, в процесі машинного руйнування гірських порід, при застосуванні свердловинних технологій та при дробленні гірської породи. Ерозія поверхні відвалів та відкосів, уступів кар’єру.

Зміна динамічних характеристик повітряних потоків, створення мікрокліматичних умов в зоні кар’єрного поля, забруднення атмосфери пилом, газом, хімічними з’єднаннями.

Гідросфера

Забрудненя промисловою рідиною та нафтопродуктами,осушення родовищ, скидання дренажних і стічних вод гірничих підприємств.

Зменшення запасів ґрунтових та артезіанських вод, порушення гідрогеологічного та гідрологічного режиму водного басейну.

Ґрунти, ландшафти

Будівництво гірничих виробок, створення відвалів порід, шламів, шлаків, хвостосховищ, будівництво споруд і будівель промислового і цивільного призначення, будівництво всіх типів комунікацій.

Зміна природних ландшафтів на антропогенний (гірничопромисловий) ландшафт, вилучення земель з сільськогосподарського обороту, деформація земної поверхні, ерозія ґрунтів та відвалів, осадження на ґрунт пилу та хімічних з’єднань, що руйнує структуру ґрунту і змінює його фізико-механічний властивості