Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку у процесі процесі проектної технології
1

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. Сутність проектної технології та можливості її використання для розвитку творчих здібностей дошкільників…………………………….5

1.1 Теоретичне обґрунтування проектної технології…………………………...5

1.2 Загальні уявлення про творчі здібності та умови їх успішного розвитку.15

1.3 Можливість використання проектної технології для розвитку творчих здібностей дошкільників………………………………………………………...24

РОЗДІЛ 2. Експериментальна перевірка впливу проектної технології на розвиток творчих здібностей дошкільників………………………………..28

2.1 Констатувальний експеримент. Вивчення загального стану розвитку творчих здібностей дітей………………………………………………………..28

2.2 Формувальний експеримент. Практичне використання проектної технології для розвитку творчих здібностей дошкільників…………………..30

2.3 Контрольний експеримент. Визначення впливу проектної технології на розвиток творчих здібностей дошкільників…………………………………...32

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….37

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….40