Електронні пристрої
1

ЗМІСТ

 

Перелік умовних скорочень

6

 

Вступ

7

1

Загальний розділ

9

1.1

Аналіз призначення пристрою

9

1.2

Аналіз умов експлуатації 

11

1.3

Аналіз елементної бази

14

1.4

Аналіз технології виготовлення

19

1.5

Принцип дії пристрою

23

2

Конструкторський розділ

27

2.1

Опис друкованої плати

27

2.2

Правила трасування друкованих зєднань

31

2.3

Розрахунок щільності друкованої плати

32

2.4

Розрахунок надійності

35

3

Технологічний розділ

38

3.1

Метод виготовлення друкованої плати

38

3.2

Технологія виготовлення блоку

39

3.3

Автоматизація процесу виготовлення блоку

42

4

Організаційно - економічний розділ

48

4.1

Розрахунок витрат на стадії розробки конструкторської документації

48

4.2

Розрахунок витрат на стадії виробництва

55

4.3

Розрахунок поточних витрат під час експлуатації виробу

62

4.4

Розрахунок річного економічного ефекту

66

5

Охорона праці

68

5.1

Охорона праці при виготовленні друкованої плати

68