Розробка екологічної документації для гірничо-видобувного підприємства
29

Кар'єр підприємства розташований на відстані 0,5км від                       дробильно-сортувального комплексу. Відвал розташований в 100м на північ від кар'єру. На відстані 700м в північно-східному напрямку розташований склад вибухових матеріалів. Найближчі житлові споруди знаходяться на відстані 500м від кар'єру. Проект гірничих робіт розроблений Київським інститутом «Гипротранспуть» в 1989 році. Гірничий відвід площею 65,1га надано комітетом Держнаглядохоронпраці України 18.08.03р. №695 на 16 років. Загальна площа земельного відводу складає 88,4га [29].

Геологічна будова родовища. У геологічній будові розвіданої Іршанської ділянки родовища беруть участь метаморфічні кварцити серії верхнього протерозою та верхньочетвертинні, сучасні нерозчленовані і сучасні четвертинні відкладення. Кварцитом макроскопічним є порода світло-рожевого, рожевого і рожево-червоного кольору, відрізняється витриманістю мінералогічного складу, текстури і структури. Залягають вони майже горизонтально із незначним нахилом на північ. Абсолютні відмітки поверхні кварцитів в межах контуру розвідки змінюються від 163,68м (свердловина 108) до 173,77м (свердловина 99) складаючи різницю відміток 10,09м. Запаси кварцитів підраховані до горизонту +116м [29]. Середня потужність корисної копалини до цієї відмітки складає 52,7м. Кварцити розбиті багаточисельними крутопадаючими (вертикальними) і пологопадаючими (горизонтальними) діагональними тріщинами складають від 10-25 до 40-60см, рідше вони збільшуються до 50-80см. Горизонтальні тріщини січуть кварцити на відстані одна від одної від 30-40см до 1,2-1,м, в глибину тріщинуватість майже не зменшується. Матеріали, що складають породу, містяться в наступних за об'ємах: кварцит – 90-98%, пірофіліт – 1-9%, рудний             мінерал – 0,3-1%. На нерівній поверхні кварцитів залягають нерозчленовані верхньочетвертинні і сучасні відкладення, представлені сірувато-бурими, сірими, жовтувато-сірими щільними супісками і дрібнозернистими