Розробка екологічної документації для гірничо-видобувного підприємства
75

розміщення кар’єру та його дільниці, що виробляється, адміністративних приміщень, інших виробничих дільниць; навколишніх населених пунктів; відстаней між ними;

статистики та аналізу аварій, що мали місце на кар’єрі Error! Unknown document property name. та подібних об’єктах;

розрахованих по прогнозованих сценаріях аварій показників вибухонебезпеки при проведенні масових вибухів;

значень експертної оцінки розподілення вибухо- та токсо- небезпезпечності по факторам та рівням небезпеки [12, 18, 27].

Таблиця 3.9.

Стислий опис ознак виявлення аварійних ситуацій

Рівень аварії

Сценарії

Передумови розвитку (ознаки виникнення)

«А»

3.1

зона дії надлишкового тиску повітряної вибухової хвилі одиночного заряду (свердловинний заряд, накладний заряд), що може бути небезпечним для людини або споруд та обладнання, не виходить за межі території кар’єру

«Б»

2.1

сейсмічні коливання, які можуть привести до початкових руйнувань будівель та споруд, не виходять за межі території підприємства

2.2

зона дії надлишкового тиску повітряної вибухової хвилі, що спричинена масовим вибухом, що може бути небезпечним для людини або споруд та обладнання, не виходить за межі території підприємства

2.3, 3.2

розрахункова глибина розльоту осколків породи по лінії найменшого спротиву не виходять за межі території підприємства

«В»

не має

розрахункова глибина розльоту осколків породи з поверхні укосу виходить за межі підприємства, але влучення поодиноким осколком породи в споруду або ураження ним людини за територією підприємства має дуже малу вирогіднісь та не може в разі виникнення привести до аварії з катастрофічними наслідками

 

1.2, 2.4

наслідки передачі детонації іншому скупченю вибухового матеріалу – вибух вибухового матеріалу на складі – розглядаються в окремому ПЛАС