Розробка екологічної документації для гірничо-видобувного підприємства
67

 

 

0,0010т

 

 

їдкий натр

0,0010т

аміак

індивідуальна речовина

0,0035т

склад балонів кисню

Житомирська обл., смт. Першотравневе, вул. Залізнична, 9

кисень

індивідуальна речовина

0,216т

склад паливно - мастильного матеріалу

Житомирська обл., смт. Першотравневе, вул. Залізнична, 9

нафтопродукти

2-я категорія

48,5т

горючі рідини

склад вибухового матеріалу

Житомирська обл., смт. Першотравневе, вул. Залізнична, 9

грамоніти, амоніти

5-я категорія

95,0т

бризантні вибухові речовини

детонатори

4-я категорія

7,0т

ініціюючі вибухові речовини

 

3.2. Результати впровадження плану локалізації аварійних ситуацій на об’єкті дослідження

 

ПЛАС повинен містити:

титульний лист;

аналітичну частину, в якій міститься аналіз небезпек, можливих аварій та їхніх наслідків;

оперативну частину, яка регламентує порядок і взаємодії та дій персоналу, спецпідрозділів і населення (при потребі) в умовах аварії. Зміст оперативної частини змінюється залежно від рівня аварії, на який вона поширюється; додатки [17].

Кількісні показники небезпеки. Визначення кількісних показників небезпеки проводиться шляхом:

визначення кількості вибухової речовини, що може прийняти участь у прогнозованих сценаріях виникнення та розвитку аварійних ситуацій та аварій;

розрахунку кількісних значень вражаючих та шкідливих чинників;

визначення зон можливого ураження.

Принципи та методи розрахунків кількісних показників: