Розробка екологічної документації для гірничо-видобувного підприємства
5

Вступ

 

 

Сьогодні, в час великої кризи в економіці, будівництво нових промислових об’єктів пов’язане з великими труднощами, якщо будівництво взагалі можливе. Проте в будь-який час, при будь-якій економічній ситуації існує цілий ряд галузей промисловості без розвитку яких не можливе нормальне функціонування народного господарства. До таких галузей належить видобування корисних копалин, яка забезпечує різні галузі промисловості сировиною для виробництва.

Наука і техніка початку третього тисячоліття розвивається в темпах геометричної прогресії, не є виключенням і промисловість як одна з найбільш масштабніших сфер діяльності людини. У зв'язку з не бездоганністю технологічних процесів на даному етапі неминуча негативна дія промисловості на навколишнє середовище.

Навколишньому середовищу наносяться дуже великі збитки від функціонування гірничопромислового комплексу. Вони починаються вже з розвідки родовищ. При розвідці родовищ підземними гірничими виробками рельєф поверхні порушується внаслідок просідання цих виробок і розміщення на поверхні відвалів. Таким чином знищуються рослини на таких територіях та скорочуються площі поширення рослинності. Негативний вплив повинен бути мінімізований і, по можливості, взагалі відсутній. Розробка екологічної документації саме і покликана для вирішення цих питань. Раніше встановлено, що технологічні процеси відкритих гірничих робіт супроводжується значним виділенням шкідливих елементів. Викиди, супроводжувані різними технологічними процесами, шкідливо впливають на склад атмосфери кар'єрів і в цілому зон, прилеглих до них.