Морфолого-культуральні ознаки, екологія та практичне значення дріжджів Saccharomyces cerevisiae
13

Рис.1.5. 3D-структура клітини дріжджів

         Дріжджова клітина має всі основні структури, які притаманні будь-якій еукаріотичній клітині, але в той же час вона володіє властивостями, притаманними грибам, а саме, поєднанням рослинних та тваринних особливостей: клітинна стінка у них ригідна, як у рослин, але у клітині відсутні хлоропласти і накопичується глікоген, як у тварин.

Такі структури, як ядро з подвійною мембраною, мітохондрії, ендоплазматичний ретикулум і його похідні, виявляються в клітинах всіх дріжджів, у всі періоди клітинного циклу. Але в цілому дуже істотні відмінності спостерігаються в ультраструктурній поведінці окремих органел в залежності від віку клітини, зовнішніх умов, стадії онтогенезу. Слід також зазначити, більшість відомостей по цитології дріжджів отримано при дослідженні клітин Saccharomyces cerevisiae та деяких інших видів аскодріжджів [1]. На рис.1.5.зображено 3D-структуру дріжджової клітини: цитоплазматична мембрана, клітинна стінка, капсула, ядро, ядерна мембрана, мітохондрії, включення ліпідів.