Емотивність сучасної англомовної пісенної лірики. Лінгвокогнітивний аналіз
1

ЗМІСТ

 

ВСТУП.....................................................................3

РОЗДІЛ 1. ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЯВИЩ..5

1.1. Лінгвокогнітивний підхід та його базові положення...........................5

1.2. Сучасна методологія лінгвокогнітивних досліджень..........................5

1.3. Категорія емотивності як об'єкт сучасних лінгвокогнітивних досліджень.........9

1.4. Особливості дискурсу сучасної англомовної пісенної лірики..................15

РОЗДІЛ 2. ЕМОТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПІСЕННОЇ ЛІРИКИ НА МАТЕРІАЛІ ПІСЕНЬ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА              21

2.2. Творчість Майкла Джексона.............................................21

2.2. Концепт «світ» та його дослідження у творчості М. Джексона.................23

2.3. Лінгвокультурний типаж "Hollywood Star" та способи емотивного вираження....24

Hollywood tonight..........................................................26

ВИСНОВКИ................................................................29

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................30