Апробація лікарських засобів з використанням drosophila melanogaster, як тест- системи
45

4.1.          ОРГАНІЗАЦІЙНО ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

4.2.1.   Організація робочого місця та роботи

Для допущення до роботи в лабораторіях особи мають попередньо пройти інструктаж по техніці безпеки та медогляд. Забороняється виконувати в лабораторії будь-які роботи, не пов’язані безпосередньо з виконанням доручених завдань, а на робочому місці повинні знаходитися лише необхідні для виконання конкретної роботи реактиви, прилади та обладнання.

Перед початком проведення досліду потрібно скласти план його виконання. Дослідницькі роботи, результат яких не можна передбачити завчасно, не можна проводити відразу з великою кількістю речовин. В разі невдачі експерименту, цінні реактиви витрачаються у невеликих кількостях. Роботи в лабораторії, не залежно від їх характеру, потрібно виконувати точно, акуратно, не поспішаючи.

Ємності з реактивами і хімічними речовинами, які зберігаються в лабораторії, повинні бути підписаними, на етикетках потрібно зазначити назву, хімічну формулу та концентрацію реактиву, термін придатності. Забороняється використовувати реактиви без етикеток, або речовини, етикетки на яких з незрозумілими написами, заборонено виправляти написи, наклеювати нові етикетки. Реактиви та посуд необхідно зберігати у чистоті. У випадку поміщення речовини в посуд, де раніше знаходилась інша сполука, посуд попередньо необхідно ретельно промити та висушити, наклеїти нову етикетку.

Забороняється зливати у раковини хімічні сполуки. Відходи реактивів викидаються у спеціально відведені для цього місця, де проводиться наступне централізоване їх знищення.