Структурно-семантичні особливості авторських лексичних новотворів у поезії кінця хх – початку ххі столііть
27

          За генетичною ознакою у складних прикметниках аналізованої ЛСГ компонентами з колірною ознакою виступають переважно первісні (непохідні) назви кольорів: білий, чорний, карий.

         Нечисленну ЛСГ формують прикметники, які вказують на кількісну характеристику складових частин позначуваних об’єктів: стософійний, стошумний (Б. Чепурко), трибожий (П. Перебийніс). Особливістю цих інновацій є те, що числівниковий компонент вказує не на точно визначену кількість, а на інтенсивність вияву ознаки.

        Однією з найпродуктивніших у творчому доробку поетів ХХІ століття є ЛСГ індивідуально-авторських прикметників з інтегрувальною семою «емоційно-психічний стан», яка входить до денотативного макрокомпонента. На відміну від експресивних лексем, у яких емотивний компонент належить до конотації, основною функцією новотворів цієї групи є номінативна – називання певних емоційно-психічних станів та настроїв: безтурботно-п’янкий (Л. Борець), безчесно-байдужий (З. Велігоцька), грішноокий (Р. Кудлик), істерично-нестерпний (О. Мельник), комсомольсько-юдавий (В. Пішко), печальночолий (К. Рибалко), пречисто-чистий (А. Сірик), солодко-п’яний (Г. Яцина).

       Зазначені АЛН є складними утвореннями, у яких обидві основи виражають значення емоційно-психічного стану (безтурботно-п’янкий, безчесно-байдужий, істерично-нестерпний) і у яких сему «емоційно-психічний стан» містить лише один з компонентів (печальночолий, грішноокий).

     ЛСГ прикметників, що позначають різні динамічні ознаки, тобто ознаки, пов’язані з наявністю / відсутністю руху змін, ознаки протікання процесів, явищ, дій, представлена інноваціями: буревійний (Б. Чепурко), літній-перелітній (А. Витрикуш), пригазований (М. Шунь).

          Прикметники темпоральної семантики відтворюють час існування або буття предмета як його визначальну особливість. Залежно від контексту темпоральні ад’єктиви можуть передавати часове або якісно-часове значення. У прикметниках із власне часовою функцією увага зосереджується на часі існування властивості або особливості предмета, факту, події [