Структурно-семантичні особливості авторських лексичних новотворів у поезії кінця хх – початку ххі столііть
65

суфіксальний спосіб. Суфіксація та префіксація представлені поодинокими прикладами.

        Аналіз семантичних особливостей лексичних інновацій різних частиномовних класів засвідчив, що в доробку Василя Слапчука найбільш репрезентованими є ЛСГ назв осіб, конкретних предметів, явищ природи, тварин, рослин та їх частин, абстрагованих дій та процесів, що свідчить про особливу увагу поетів до світу людини і природи.                                                

        Серед індивідуально-авторських прикметників сучасників найчисленнішими є ЛСГ ад’єктивів, які вказують на колірні особливості денотатів. Одиничними інноваціями представлено ЛСГ на позначення емоційно-психічних станів та кількісну характеристику денотатів.

Серед авторських дієслівних номінацій сучасників найбільше виявлено АЛН, які позначають дію через її відношення до іншої процесуальної ознаки, або до абстрактних понять. Поява індивідуально-авторських дієслів у сучасній поезії зумовлена переважно причинами номінативного характеру.