Цифровізація Кіровоградської області
55

РОЗДІЛ  3 .ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА

3.1 Способи будівництва підприємств зв’язку

Основним завданням капітального будівництва є забезпечення комплексного розвитку на новій технічній основі загального державного зв’язку як галузі виробничої інфраструктури.

Капітальне будівництво - одна з основних галузей народного господарства, яка відноситься до сфери матеріального виробництва, від якої залежить розвиток усього народного господарства і подальше покращення житлових, культурно-побутових умов життя народу і підвищення його добробуту.

Капітальні вкладення - це сукупність витрат на будівництво нових, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, будівель і споруд виробничого і невиробничого значення.

Будівельно-монтажне виробництво - це сукупність живої праці, матеріально-технічних ресурсів і засобів, для їх перетворення у відповідності із заданою технологією в готові до експлуатації споруди, будівлі різного значення.

Будівельна індустрія - це система підрядних  будівельно-монтажних організацій з підприємствами, що входять до їх складу, і які знаходяться на будівельному балансі.

Будівельно-монтажні організації, в залежності від характеру виконаних робіт, поділяються на загально-будівельні і спеціалізовані.

Замовники в будівництві - це підприємства та організації, яким виділені засоби для здійснення капітальних вкладень, або які розташовують з цією метою власні засоби.

Організаційні форми будівництва залежать від способу здійснених робіт і можуть бути підрядними та господарськими.