Цифровізація Кіровоградської області
65

Штат по обслуговуванню станційного обладнання (КП і ОРП) визначаємо в залежності від каналів ТЧ та довжини траси.

 

Ркп,орп=(753/200)*6=23чол.

 

Вони розподіляються: інженерів - 40 %, електромеханіків - 20 % і електриків -40 %.

Загальна чисельність штату робітників, чол., розраховується за формулою: [21], c.276

 

 

                                                       (21)

 

де Ркд – штат по обслуговуванню кабельних ділянок;

  РНРП -  штат по обслуговуванню НРП розраховуємо виходячи з норми обслуго­вування – 20 НРП на одного електромеханіка (приймаємо рівним 0);

  РКП,ОРП - штат по обслуговуванню станційного обладнання КП, ОРП.