Маркетинг
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг

Павленко А. Ф., Войчак А. В.

Маркетинг

П 12       Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с.

ISBN 966–574–431–3

У підручнику викладено основні питання, що розкривають сутність маркетингу як філософії підприємницької діяльності за умов ринкових відносин та конкуренції. Основну увагу звернуто на маркетингові підходи, методи, алгоритми та інструменти, котрі використовуються підприємствами для задоволення потреб споживачів і досягнення власних цілей.

Для підприємців, працівників маркетингових служб, а також для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ББК 65.290-2

Київ, КНЕУ - 2003