Мікроекономіка
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

А. П. Наливайко, Н. М. Євдокимова, Н. В. Задорожна

Мікроекономіка

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

За загальною редакцією А. П. Наливайка

Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В.

Н 23                Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с.

ISBN 966–574–003–2

Посібник побудовано за нормативною програмою курсу «Мікроекономіка». Сутність і зміст основних положень розкрито як у теоретичному аспекті, так і з урахуванням реалій перехідної економіки.

Посібник має оригінальну побудову, що поєднує самостійну роботу над курсом з іншими формами навчання. Наявність доступних пояснень, графічних прикладів, задач та їх рішень, елементів контролю і самоконтролю відповідає вимогам комплексного засвоєння курсу та оволодіння навиками практичної роботи в мікроекономічному середовищі.

Адресований студентам, слухачам магістратури, аспірантам, викладачам. Може бути використаний як самовчитель.

ББК 65.012.1

ISBN 966–574–003–2

Київ, КНЕУ - 1999