Теорія інформації та кодування в задачах
1


Міністерство освіти і науки України

Житомирський інженерно-технологічний інститут

Ю.П. Жураковський

В.В. Гніліцький

ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ

В  ЗАДАЧАХ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник

для студентів, що навчаються за напрямками:

“Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління”,

“Комп’ютерні науки”,

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

ЖІТІ, Житомир 2002